เข้าสู่เว็บไซต

รักของพ่อยิ่งใหญ่สุดขอบฟ้า

ดั่งสายน้ำธารามหาสมุทร

พ่อปกปักษ์รักษาคอยค้ำจุน

เอื้ออบอุ่นด้วยรักและห่วงใย

 

ด้วยเกล้าฯด้วยกระหม่อมขอเดชะ